Úterý

pohybová aktivita TS Mateřinka
„Jízdy na koních“
dle počasí a možností DJS Řícmanice 1x za měsíc