Mgr. Zuzana Křížová
Třídní učitelka

Vzdělání:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
obor předškolní a mimoškolní pedagogika
Právnická fakulta MU Brno

Zájmy:
volnočasový pedagog, práce s dětmi, příroda, rodina, lektor sportovně – pohybových aktivit