Pavla Doležalová
Pomocná kuchařka, uklízečka

Vzdělání:
SEŠ Brno, Pionýrská 23 – obor všeobecná ekonomika
Škola výživových poradců Brno, Teyschlova 29 – poradce pro výživu

Zájmy:
příroda, sport, kulturní a pohybové aktivity s dětmi a mládeží.