brigáda na zahradě školky

Vážení rodiče,
do konce září 2019 vás prosíme o pomoc s úpravami na zahradě školky po prázdninách.
Přehled prací je vyvěšen na nástěnce ve školce.
Stačí nám říct kdy a co uděláte.
Práce můžete udělat dle svých možností, pokud možno během provozní doby školky 6.30 – 16.30h.