Maškarní masopustní rej ve školce

V úterý 16.2.2021 si uděláme dopoledne ve školce maškarní, masopustní rej.
Děti mohou přijít v maskách, jen kdo chce.
…..a možná nás navštíví i pan ” Masopust”….