Obnovení provozu školky

Provoz školky bude opět obnoven od pondělí 12.4.2021 a to zatím pouze pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, tj. pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky.
Provoz MŠ se řídí vydanými manuály a mimořádnými opatřeními MSMT.
Bližší informace byly všem rodičům zaslány emailem.

priloha_892871556_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx (2)