Přerušení provozu mateřské školy

Po dohodě se zřizovatelem na základě doporučení a vydaných pokynů MSMT a MZCR a vyhlášení nouzového stavu státu, MŠ Řícmanice přerušuje od pondělí 16.3.2020 provoz na dobu neurčitou.