Preventivní opatření proti šíření nemocí ve školce

V mateřské škole se pravidla provozu nezměnila a dle doporučení MŠMT a vydaný platný manuál na školní rok 2020/2021, pokračujeme stále ve stejném režimu a stanovených pravidel. Sledujeme vývoj doporučení MŠMT a stanovená opatření podle PES, zpracované pro oblast školství, vydané MŠMT a MZČR.