Stravování ve školce

Od 1.2.2018 máme nového dodavatele stravy pro děti do školky – školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace.
Kontakt:
ředitelka školní jídelny: Bc. Růžena Žižlavská
administrativní pracovník( evidence strávníků) Růžena Otrubová
telefon : 544 210 529
webové stránky: www.skolnijidelna-brno.cz
email: sjnovoli@skolnijidelna-brno.cz

Veškeré záležitosti týkající se stravování vašeho dítěte ve školce vyřizujte dle pokynů školní jídelny a dále dle pokynů mateřské školy.