Začátek nového školního roku

Nový školní rok zahajujeme od 1.9.2022.

Těšíme se na vaše děti a na vás rodiče.

Měsíc září je pro děti, rodiče i zaměstnance školky klidným adaptačním obdobím, poznáváme školku, zahradu, pravidla a režim dne, v této době nepodnikáme žádné akce navíc.

Podrobné informace k organizaci nového školního roku získáte na informačních schůzkách.