ZÁPIS DO ŠKOLKY na školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Dokumenty:
prohlášení o očkování dítěte

očkovací kalendář

3.14 Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

ZÁPIS online

kritéria přijetí