Zápis nových dětí na školní rok 2022/2023

Od 4.4. do 14.4. 2022, denně od 6.30 do 16.30h., si mohou zájemci osobně ve školce vyzvedávat žádosti a evidenční listy nebo si je stáhnout, odkaz viz. níže.

V těchto dnech vám nabízíme si naši školku i zahradu prohlédnout.

Termín zápisu je:

čtvrtek 12.5.2022 15.00 – 18.00h.

pátek 13.5.2022 9.00 -12.00h.

v kanceláři školky.

S sebou přineste:

  1. vyplněnou žádost

2. vyplněný a pediatrem potvrzený evidenční list

3. rodný list dítěte

4. OP zákonného zástupce dítěte

Budeme rádi, když přivedete k zápisu i vaše dítě.

Při zápisu vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budete evidováni ve výběrovém řízení a budou pod tímto číslem zveřejněny i výsledky zápisu na www.msricmanice.cz nejpozději do 30dnů.

Těšíme se na vás.