Mgr. Hana Janošková
Ředitelka MŠ

Vzdělání:
SZŠ Jaselská Brno, obor všeobecná sestra
UP PdF Olomouc, obor pedagogika předškolního věku a speciální pedagogika

Zájmy:
folklór a lidové tradice, příroda, práce s dětmi
lektor dalšího vzdělávání dospělých
v oblasti předškolní a speciální pedagogiky