Mgr. Hana Janošková
Ředitelka MŠ

Vzdělání:

SZŠ Jaselská Brno, obor všeobecná sestra
UP PdF Olomouc, obor pedagogika předškolního věku a speciální pedagogika

Zájmy:

folklór a lidové tradice, příroda, práce s dětmi