Náš den

6.30 – 8.30h.
postupné příchody dětí
spontánní hry a aktivity dětí
individuální činnosti s dětmi

8.00 – 9.00h.
průběžná svačina

ranní kruh, řízené a spontánní vzdělávací aktivity

9.45 – 10.00h.
ovocná nebo zeleninová svačina

10.00 – 12.00h.
pobyt a aktivity s dětmi venku

12.00 – 12.15h.
příprava na oběd

12.15h.
oběd

12.30 – 13.00h.
postupné odchody dětí po obědě domů
příprava na odpočinek dětí

13.00 – 14.30h.
pohádka a individuální odpočinek
postupné vstávání
průběžná svačina

14.30 – 16.30h.
spontánní hry a činnosti dětí
postupné odchody dětí domů

Náš den ve školce probíhá bud ve třídě nebo venku.

Pro vstup dětí se školka odemyká v 6.30h. a zamyká nejpozději v 16.30h.

V průběhu celého dne je zabezpečen pitný režim, bezpečnost dětí, pravidelná hygiena a dezinfekce rukou.