Náš den

6.30 – 9.00h.
postupné příchody dětí
spontánní hry dětí
individulální grafomotorická cvičení

8.00 – 9.00h.
průběžné svačinky dětí

9.00 – 9.45h.
ranní kruh
řízené činnosti s dětmi
vzdělávací činnosti pro děti

9.45 – 10.00h.
malá svačinka
příprava na pobyt venku

10.00 – 12.00h.
pobyt venku

12.00 – 12.15h.
příprava na oběd

12.15h.
oběd

12.30 – 13.00h.
postupné odchody dětí po obědě domů
příprava na odpočinek dětí

13.00 – 14.30h.
individuální odpočinek dětí
postupné vstávání
průběžná svačinka

14.30 – 16.30h.
spontánní hry a činnosti dětí
postupné odchody dětí domů

Pro vstup dětí se školka odemyká v 6.30h. a zamyká nejpozději v 16.30h.

V průběhu celého dne je zabezpečen pitný režim, děti se mohou kdykoliv jít napít a dle potřeby je zajištěna hygiena dětí.