Certifikáty a projekt

https://www.msricmanice.cz/wp-content/uploads/plak%C3%A1t-projekt-%C5%A1ablony-III..pdf

www.sfzp.cz    www. mzp.cz Projekt: Přírodní zahrada Řícmanice Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

www.sfzp.cz

www.mzp.cz