O nás

CSC_1613

Mateřská škola Řícmanice je nově vzniklá školka v okrese Brno-venkov, která zahájila svoji činnost dne 1.3.2008.

Nachází se asi 12 km od města Brna v klidném a čistém prostředí naší přírody.

Jejím zřizovatelem je Obec Řícmanice.

Jsme jednotřídní, věkově smíšená, školka. Předškolní vzdělávání poskytujeme dětem  zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Nejvyšší kapacita MŠ je 24 dětí ve třídě.

Máme Třídu berušek a broučků, která “žije” v “Krtečkové zemi“.
Výchovně vzdělávací činnost je vedena podle ŠVP „S beruškou a broučkem za čtyřlístkem“.

Čtyřlístek je společně s beruškou a broučkem symbolem naší školky.

Školka je umístěna, v opravené a nově vybudované bývalé budově Základní školy Řícmanice, v přízemí.

V 1.patře se nachází tělocvična, kterou využíváme k rannímu cvičení a dalším pohybovým aktivitám a knihovna, kde máme možnost si půjčovat knihy a pořádat různé kulturní akce.

Máme velkou, členitou zahradu pro odpočinek, hry nebo různorodé činnosti dětí.
V červnu 2013 byla zařazena do sítě škol s přírodní zahradou. Na naší „pohádkové přírodní zahradě“ se děti potkají nejen s pohádkovými bytostmi, ale také se zde učí péči o zahradu, pěstování a sklizni, péči o zvířata, sledují a pozorují zákonitostí a koloběhy v přírodě.

Využíváme velkého bohatství okolní přírody, s dětmi chodíme na vycházky do lesa, sbíráme „plody a dary přírody“, učíme se poznávat život v přírodě, sledujeme změny přírody a její zákonitosti.

Jsme zařazeni v celostátní síti mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu Mrkvička.

Při výchovně vzdělávací činnosti využíváme prvků z programu Začít spolu a programu Zdravá abeceda.

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola, umožňuje tak třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad, ale i elektroodpad a baterie pro rodiny dětí.

Spolupracujeme s organizacemi v obci, zveme na společné akce místní lesní školičku.

Stravu pro školku dovážíme ze školní jídelny ZŠ Novolíšeňská Brno.