O nás

Mateřská škola Řícmanice je školka v okrese Brno-venkov, která zahájila svoji činnost dne 1. 3. 2008.

CSC_1613

Nachází se asi 12 km severně od města Brna, v klidném a čistém prostředí přírody v blízkosti Moravského krasu.

Najdete nás u hlavní silnice, v bývalé budově ZŠ Řícmanice, v přízemí, společně s OÚ Řícmanice. Zřizovatelem MŠ je Obec Řícmanice.

Jsme jednotřídní, věkově smíšená, školka. Předškolní vzdělávání poskytujeme dětem  zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Nejvyšší kapacita MŠ je 24 dětí ve třídě.

Máme Třídu berušek a broučků, která žije v Krtečkové zemi“.
Výchovně vzdělávací činnost je vedena podle ŠVP S beruškou a broučkem za čtyřlístkem“. Čtyřlístek je společně s beruškou a broučkem symbolem naší školky.

V 1. patře budovy využíváme tělocvičnu k rannímu cvičení a dalším pohybovým aktivitám, a knihovnu, kde máme možnost si půjčovat knihy a pořádat různé kulturní akce.

Máme rozsáhlou přírodní zahradu s vybavenou venkovní učebnou, s prvky přírodní zahrady pro odpočinek, hry, vzdělávání nebo jiné aktivity dětí.

Od června 2013 jsme zařazeni do sítě škol s přírodní zahradou s certifikátem. Děti se učí pečovat o zahradu, pěstování, sklizni, péči o zvířata, sledují a pozorují zákonitostí a koloběhy v přírodě.

Využíváme velkého bohatství okolní přírody, s dětmi chodíme na vycházky do lesa a blízkého okolí. Sbíráme plody a dary přírody, učíme se je poznávat, pozorujeme život v přírodě, sledujeme změny přírody a její zákonitosti. Naše vzdělávací aktivity směřujeme k programu Učíme se venku“.

Jsme zařazeni v celostátní síti mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu Mrkvička. Při výchovně vzdělávací činnosti využíváme prvků z programu Začít spolu a programu Zdravá abeceda.

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola, umožňuje tak třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad, ale i elektroodpad a baterie pro rodiny dětí.

Spolupracujeme s organizacemi, podnikateli a spolky, i s ostatními občany v obci.

Stravování ve školce nám zajištuje Zdravá školní jídelna Vitalité Brno.