Distanční vzdělávání dětí ve školce

Distanční vzdělávání pro děti PŠD a OŠD

Milí rodiče,
naše školka, v případě potřeby, poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření uzavřena a provoz školky je přerušen.
Mateřské školy mají stanovenou povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dětem v posledním roce předškolního vzdělávání a dětem s odkladem školní docházky, viz. informace ve školním řádu. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Postup případného distančního vzdělávání pro vaše dítě vám sdělí pedagogové školky.