zápis do školky

Zápis na školní rok 2019/2020
se koná ve čtvrtek 16.5.2019
v době od 8.00h.-12.00h. a 17.00h.- 19.00h.
v kanceláři školky.

V době od 15.4. do 26.4. si můžete ve školce vyzvednout evidenční list a žádost
a přijít se do naší školky podívat.
těšíme se na vás.

S sebou k zápisu potřebujete:
– dítě
– vyplněnou a podepsanou žádost
– vyplněný, podepsaný a pediatrem potvrzený evidenční list
– rodný list dítěte
– OP zákonného zástupce dítěte

PAMATUJTE… na povinnost rodičů dostavit se k zápisu – povinné předškolní vzdělávání 5letých
a starších dětí.