Přerušení provozu mateřské školy

Po dohodě se zřizovatelem na základě doporučení a vydaných pokynů MSMT a MZCR a vyhlášení nouzového stavu státu, MŠ Řícmanice přerušuje od pondělí 16.3.2020 provoz na dobu neurčitou.

Provoz MŠ ve školním roce 2019/2020

MŠ je v provozu od září do července, nemá žádné školní prázdniny. začátek školního roku…..pondělí 2.9.2019 provoz školky v červenci…….do pátku 17.7.2020 od pondělí 20.7.2020 do pondělí 31.8. 2020 ….pro děti provoz přerušen (provozní a údržbové práce, čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ) začátek školního roku 2020/2021…..úterý 1.9.2020

Stravování ve školce

Od 1.2.2018 máme nového dodavatele stravy pro děti do školky – školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace. Kontakt: ředitelka školní jídelny: Bc. Růžena Žižlavská administrativní pracovník( evidence strávníků) Růžena Otrubová telefon : 544 210 529 webové stránky: www.skolnijidelna-brno.cz email: sjnovoli@skolnijidelna-brno.cz Veškeré záležitosti týkající se stravování vašeho dítěte ve školce vyřizujte dle pokynů školní jídelny a dále dle pokynů mateřské školy.